Me?unarodni ljetni kamp Ispis
Novosti - Aktuelnosti
U organizaciji “CAMPUS15“ – „Youth Goes for Peace” od 25. jula/srpnja - 15. augusta/kolovoza 2009. u Malteserhofu u Njema?koj ce se održati me?unarodni ljetni kamp “Central Europe meets Southeast Europe".

Predvi?eno je da kampu prisustvuje 36 srednjoškolaca uzrasta od 15 - 16 godina iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Njema?ke, Holandije i Poljske.
U programu kampa je mnoštvo igara, ljetna škola o europskom gra?anstvu i jos mnogo toga. Troškove prevoza, smještaja i ishrane u?esnika snosi organizator CAMPUS15, a pla?a se samo participacija u iznosu od 40 eura.

Rok za slanje aplikacija je 02. februara 2009. a više informacija o samom kampu kao i aplikacija za u?eš?e može se pronaci na stranici www.campus15.org