Ispis
Novosti - Aktuelnosti

U okviru projekta: "Podrška volontiranju u Sjevero-Isto?noj BiH", koji su podržali Ameri?ka ambasada u BiH i Vlada Br?ko distrikta BiH, u Br?kom je 15.01.2016. održan sastanak sa šefom Odjela za stru?ne i administrativne poslove i šeficom Podoodjela za podršku MZ, UG i NVO u Vladi Br?ko distrikta BiH, gdje su predstavnici PRONI Centra i OKC Banja Luka predstavili projekat i dogovorili saradnju na realizaciji projektnih aktivnosti.

Neke od planiranih aktivnosti projekta koje ?e se realizovati u Br?ko distriktu BiH su:

Uspostava informativne platforme za mlade iz SI BiH,

Prezentacija zakonskih volonterskih okvira za predstavnike Vlade Br?ko distrikta BiH,

Aktivno u?eš?e u konsultacijama i pripremi Zakona o Volontiranju u Br?ko distriktu BiH,

Promocija volonterizma kao modela ponašanja za mlade.

Na sastanku je dogovoreno da ?e se Odjeljenje za stru?ne i administrativne poslove aktivno uklju?iti u projektne aktivnosti koje bi trebale rezultirati uvrštavanjem Zakona o volontiranju u Br?ko distriktu BiH na listu zakona koje ?e Vlada Br?ko distrikta BiH planirati u ovoj godini i drugim koracima koji bi mogli rezultirati usvajanjem pomenutog zakona do kraja godine.