Mladi iz PRONI-a prisustvovali projektu "3M: Multimedia Multipliers from the Margins" Ispis
Novosti - Aktuelnosti

Ovogodišnji projekat na kojem su u?estvovali mladi iz ?ak 12 evropskih država obilježio je puno saradnje, zalaganja ali i konkretnog rada koji je podrazumijevao da se otvoreno pri?a o problemima ljudi koji žive na marginama društva, projekat "3M Multimedia, multiplikatori sa margine" sa organizacijom u Beogradu je bio jedno veliko iskustvo za sve one koji su bili dio istog.

Kroz video i foto pri?e ?lanovi su željeli ukazati na probleme sa kojima se društveno marginalizovani ljudi sre?u, diskriminacijama sa kojim se bore cijeli svoj život ali tražila su se i rješenja koja bi barem malo ovim ljudima uljepšala svakodnevnicu.

Ljudi sa svih strana radili su prvenstveno svojim srcem a tek onda sa svojim fotoaparatima, me?u tih 12 zemalja bili su i mladi iz NVO „PRONI“ , Harun i Safet.

Partnerski projekat organizacija koji rade sa mladima je podržan kroz ERASMUS+ program.

7 dana aktivnog zalaganja i izložba kao finalni dio realizacije projekta su protekli u jako dobrom raspoloženju a tu je i video kao i par fotki da do?araju dio atmosfere.

Aktivnosti u okviru projekta se nastavljaju u narednim mjesecima a o tome više u nekom od narednih vijesti iz PRONI redakcije. :)