Ispis
Novosti - Aktuelnosti

U okviru projekta: "Podrška volontiranju u Sjevero-Isto?noj BiH", koji su podržali Ameri?ka ambasada u BiH i Vlada Br?ko distrikta BiH, u Br?kom je 15.03.2016. održan sastanak sa predstavnicima radne grupe za izradu Zakona o volontiranju Br?ko distrikta BiH, gdje su eksperti OKC Banja Luka predstavili primjere dobrih praksi zakonskih rješenja u zemlji i okruženju u cilju podrške ?lanovima radne za po?etak procesa izrade Zakona o volontiranju.

Na sastanku je dogovoreno da ?e se nastaviti saradnja Radne grupe i partnera na projektu "Podrška volontiranju u Sjevero-Isto?noj BiH".

Sastanku je prisustvovao i gospodin Dragan Golubovi? koji je obe?ao podršku procesu donošenja ovog zakona kroz svoju pravnu ekspertizu.