Novi kursevi Ispis
Novosti - Aktuelnosti
PRONI pokre?e nove kurseve u sklopu svog rada:
  1. Kurs kompjutera - po?etni nivo ( iznos mjese?ne participacije je 20 KM)
  2. Kurs engleskog jezika - po?etni nivo ( iznos mjese?ne participacije je 20 KM)
Zainteresovani kandidati za ove kurseve se mogu prijaviti do 5.marta 2009. god. kada kursevi i po?inju, ili do popunjenosti grupe. Kursevi ?e se održavati u prostorijama PRONI kancelarije (Bosne Srebrene 16 - pješa?ka zona).

Prijave na tel. 049 217 695 ili li?no u prostorijama Omladinskog centra u Br?kom, svakog radnog dana od 9:00 - 16:00 sati.