Mladi iz Bijeljine se bore za prava mladih i djece Ispis
Projekti -
Grupa mladih iz Bijeljine koji u?estvuju u projektu "Svi smo ro?eni sa jednakim pravima, poštujmo ih" su tokom 12. i 13. septembra/rujna 2009. u?estvovali na treningu Komunikacija i Rad u grupi. Grupa je tokom dva dana kroz radioni?arski rad više u?ila o na?inima komuniciranja, na koji na?in okupiti grupu vršnjaka i šta to zna?i biti dobar vo?a grupe.
Nakon završena dva treninga, grupu o?ekuju još treninzi iz oblasti prava djece i mladih, vo?enja projekta  i rješavanje konflikta, te konkretan rad sa grupama mladih i djece.
Projekti koji ?e ova grupa raditi sa mladim i djecom iz Bijeljine ?e biti predstavljeni na Festivalu ljudskih prava.