PRONI
 
PRONI
Aktuelnosti
PDF Ispis E-mail
Novosti - Aktuelnosti

Izložbu fotografija „MOnuMENTI - Promjenljivo lice sje?anja“ u Omladinskom centru Br?ko Distrikt u organizaciji Forum Civilna mirovna služba (forumZFD), Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske i Centra za omladinski razvoj PRONI Br?ko, posjetioci mogu pogledati od 09.05.2016. godine do 19.05.2016. godine. Zvani?no otvaranje izložbe održat ?e se u Omladinskom centru Br?ko Distrikt, u ulici Trg pravde 2, u ponedeljak, 09.05. u 13 sati povodom Me?unarodnog dana pobjede nad fašizmom i dana Evrope.

Prilikom otvaranja izložbe bi?e održana panel diskusija na temu: „Kultura sje?anja - Razli?iti pogledi i zajedni?ko historijsko naslje?e“ sa po?etkom u 13 ?asova.

Panelisti na diskusiji su:

Branko Todorovi?, izvršni direktor Helsinškog odbora za ljudska prava u Republici Srpskoj ?e govorti na temu evropske kulture sje?anja u svjetlu dana Evrope i dana borbe nad fašizmom;

Aleksandra Leti?, programska koordinatorica Helsinškog odbora za ljudska prava u Republici Srpskoj ?e govoriti o izazovima kulture sje?anja u BiH;

Jasmin Jašarevi?, generalni menadžer, Centar za omladinski razvoj PRONI Br?ko ?e govoriti o kulturi sje?anja i izazovima memoralizacije u Distriktu Br?ko;

Sunita Dautbegovi? Bošnjakovi?, projekt menadžerica, forumZFD, moderatorica.

Izložba fotografija Marka Kroja?a „MOnuMENTI“ sadrži brojne fotografije spomenika na zapadnom Balkanu. Ti spomenici svjedo?e o historijskim doga?ajima u ovoj regiji u proteklih stotinu godina. One daju jasnu sliku kako su se koncepti identiteta u zemljama zapadnog Balkana razvijali od ranog 20. vijeka i sve do danas. Odnos prema postoje?im spomenicima i uspostavljanje novih, odraz su regionalne kulture sje?anja i otkrivaju promjenljive koncepte identiteta.

Forum Ziviler Friedensdienst (forumZFD) je njema?ka nevladina organizacija osnovana 1996. godine. Djeluje u razli?itim regijama i implementira projekte rješavanja konflikata. Na zapadnom Balkanu djeluje od 1999. godine. Trenutno ima urede u Sarajevu, Beogradu, Skoplju i Prištini gdje sara?uje sa lokalnim organizacijama koje imaju sli?ne ili iste ciljeve – rješavanje konflikata u regiji na nenasilan na?in.

Izložba i panel diskusija podržani i organizovani u saradnji sa: Helsinškim odborom za ljudska prava Republike Srpske, Centrom za omladinski razvoj PRONI Br?ko, Pax Christi, i Savezno ministarstvo za privrednu saradnju i razvoj (BMZ).

 

 
PDF Ispis E-mail
Novosti - Aktuelnosti

Predstavnici PRONI Centra za omladinski razvoj i Damar iz Visokog su u subotu 23.04.2016

organizovali radionicu na temu Volontiram – Aktiviram.

Radionica je organizovana kao dio projekta razmjene izme?u omladinskih

centara u Bosni i Hercegovini pod nazivom "Peaceful life and Cooperation 20 years later"

Instituta Perpetuum mobile koji ima za cilj da pove?a povjerenje i nivo interkulturalne

interakcije me?u zajednicama i omladinskim radnicima/cama u BiH.

Radionici su prisustvovali omladinski radnici/e iz MZ Vu?ilovca, MZ Omerbegova?e i Br?kog.

Doma?in je bio omladinski klub Omerbegova?a.

Projekat podržava Ambasada SAD-a u Sarajevu.

 
Trening za mlade "Aktiviraj se" PDF Ispis E-mail
Novosti - Aktuelnosti

U subotu i nedjelju , 23. i 24.-og aprila u prostorijama UG "Otaharin" u Bijeljini, predstavnici

PRONI Centra za Omladinski razvoj i LVS Bijeljina odrzali su trening za mlade pod

nazivom "Aktiviraj se" koji sprovodi Institut za mlade Perpetuum mobile

a projekat podržava Ambasada Kraljevine Holandije u Sarajevu.

Cilj projekta je poboljšanje kapaciteta i mogu?nosti za mlade da uti?u na pralamentarne

procese koji se bave specifi?nim pitanjima mladih.

Trening su ?inile radionice na temu "Prepoznavanje problema", "Zagovaranje i lobiranje",

"Aktivno glasa?ko pravo" i "Komunikacijske vještine.

Ovaj trenig prošlo je 42 srednjoškolca iz svih srednjih škola sa podru?ja Opštine Bijeljina.

Sve srednjoškolce u nastavku projekta o?ekuje se obilazak Parlamenta RS u Banja Luci i

Parlamenta BiH u Sarajevu.

 

 
PDF Ispis E-mail
Novosti - Aktuelnosti

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine i Komisija za koordinaciju pitanja mladih u Bosni i Hercegovini u saradnji sa PRONI Centrom za omladinski razvoj, organizuje: Info dan o EU programu Erasmus+ iz oblasti mladi.

Ciljevi Info dana:

-    predstavljanje EU programa Erasmus+: Mladi,
-    prezentacija i promocija finansiranih projekata iz BiH i Republike Srbije,
-    mapiranje kvalitetnih projekata koji ?e se predstaviti kao primjeri dobre prakse,
-    pomo? i uvezivanje organizacija ?iji projekti nisu odobreni,
-    unapre?enje saradnje dvije kontakt ta?ke: „PRONI Centar” iz Br?ko Distrikta i „Hajde da“ iz Beograda,
-    povezivanje i ohrabrivanje organizacija iz BiH i Republike Srbije za podnošenje zajedni?kih predloga projekata za EU program Erasmus+.

Vrijeme i mjesto održavanja Info dana je 29.3. teku?e godine, u Sarajevu u sali 1/1 - Zgrade parlamentarne skupstine BiH;

Broj u?esnika 40. osoba predstavnika omladinskih organizacija iz Republike Srbije i BiH;

Ru?ak, smještaj i putni troškovi - za sve u?esnike obezbje?en je ru?ak, te   troškovi puta i smještaja za u?esnike koji dolaze van grada održavanja Info dana;

Pozivamo Vas da se prijavite za u?eš?e.  Prijave možete slati na mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuÄŤili JavaScript do 25.03.2016.

Info dan program.

Za sve dodatne informacije, možete nam se obratiti i na broj telefona 065/758-591.

Srda?no,

Jasmin Jašarevi?, PRONI Centar

 
ERASMUS+ trening Biha? PDF Ispis E-mail
Novosti - Aktuelnosti

 
ERASMUS+ trening za volontere Doboj Istok PDF Ispis E-mail
Novosti - Aktuelnosti

 
Stranica 1 od 64

Prevod

Browse this website in:

Anketa

Sta je to EVS?
 

YouTube

You must have Flash Player installed in order to see this player.

Ko je online

Trenutno aktivnih Gostiju: 36 

Statistika

ÄŚlanova : 2
SadrĹľaj : 497
Web Linkovi : 38
Posjete SadrĹľajima : 1402798

Bookmark


Donatori i projekti

SIDA

SYD

CIDA

EUSR

OPŠTINA BIJELJINA

UNDP

Youth in action

Saradnici

 

KONFERENCIJA MLADIH

RECI.ba

e-Balkan

 

Integration award

WORKCAMPS.PL