PRONI
 
PRONI Debata "BIH MLADI U PROCESU EVROPSKIH INTEGRACIJA: Politike zapošljavanja mladih"
PDF Ispis E-mail
Novosti - Aktuelnosti
PRONI je ju?e u Br?kom organizovao debatu „BIH MLADI U PROCESU EVROPSKIH INTEGRACIJA: Politike zapošljavanja mladih“ pod pokroviteljstvom specijalnog predstavnika EU (EUSR u BIH) i ?eškog predsjedavanja EU, u saradnji sa Direkcijom za Evropske integracije.

U?esnici debate su bili iz razli?itih sektora vladinog, nevladinog i biznis sektora koji se bave tematikom zapošljavanja, kao i aktivisti omladinskih organizacija. U?eš?e ambasadorice Francuske u BiH, Nj. E.  Maryse Berniau , gradona?elnika Br?ko Distrikta Dragana Paji?a i dogradona?elnika Ante Domi?a, je dodatno naglasila bitnost teme zapošljavanja mladih u BiH, kao i njihovo integrisanje u evropske procese.

                

Ambasadorica Francuske u BiH Nj. E. Maryse Berniau je u uvodnom djelu debate istakla da je cilj debate pojasniti politike zapošljavanja mladih u kontekstu procesa evropskih integracija kao i na?ine da se uskladi školski sistem sa potrebama tržišta rada. Ambasadorica je navela i primjere dobre prakse iz Francuske i drugih zemalja Zapadne Evrope, povezanosti obrazovanja sa potrebama tržišta. Tako?e, istaknula je da je za svaku zemlju bitno, a naro?ito za BiH kao zemlju koja teži priklju?enju EU, da razvije politiku zapošljavanja mladih kao jednog od uslova za integracije u evropske procese.
             

Dženana Ibiševi?, ?lan Komisije za mlade BiH, je navela alarmantni podatak da je 58 % mladih ljudi u BiH nezaposleno na osnovu rezultata analize o Položaju mladih i omladinskog sektora u BiH, a da je trenutno i ve?i broj obzirom na ekonomsku krizu u svijetu.

Važnost reforme srednjoškolskog obrazovanja tokom debate istakao je i Nedeljko Masleša, pomo?nik direktora Direkcije za evropske integracije BiH.

Tokom debate se tako?e iskristalisalo mišljene u?esnika o važnosti cjeloživotnog u?enja i usavršavanja kao bitnog ?inioca za sprije?avanje nezaposlenosti i nedostatka perspektive u izboru zanimanja.

Debate su medijski propratili novinari medija: FTV, BHT 1, RTRS, RTV BN, Dnevni Avaz, Nezavisne novine, RTV HIT, Radio Br?ko, Dnevni list, informativni portali ctrlx.info i infobrcko.

Kona?ni zaklju?ci debate su bili da je neophodno raditi na reformi obrazovanja, koje treba prilagoditi tržištu rada i da srednjoškolsko obrazovanje treba usmjeriti mlade ljude ka izboru zanimanja, a jedan od na?ina kako to posti?i je uvo?enje obaveznog srednjoškolskog obrazovanja.
 

Prevod

Browse this website in:

Anketa

Sta je to EVS?
 

YouTube

You must have Flash Player installed in order to see this player.

Ko je online

Trenutno aktivnih Gostiju: 71 

Statistika

ÄŚlanova : 2
SadrĹľaj : 497
Web Linkovi : 38
Posjete SadrĹľajima : 1384354

Bookmark


Donatori i projekti

SIDA

SYD

CIDA

EUSR

OPŠTINA BIJELJINA

UNDP

Youth in action

Saradnici

 

KONFERENCIJA MLADIH

RECI.ba

e-Balkan

 

Integration award

WORKCAMPS.PL