PRONI Omladinski rad Volonteri Bijeljina Prezentacija Strategije za reformu sektora pravde u BiH održana u Bijeljini!!!
PDF Ispis E-mail
Omladinski rad - Volonteri Bijeljina

U srijedu, 07. aprila 2010. godine održana je prezentacija Strategije za reformu sektora pravde u BiH (SRSP) i fokusni sastanak u Bijeljini. Prezentaciju i sastanak otvorila je Snježana Ivandi?, direktorica Asocijacije za demokratske inicijative Sarajevo.
Poslije predstavljanja, g?a. Ivandi? je predstavila i dnevni red i ciljeve sastanka, kao i projekat Uklju?ivanje organizacija civilnog društva u proces monitoringa Strategije za reformu sektora pravde u Bosni i Hercegovini (SRSP).
Elma Demir, projekt koordinator u Asocijaciji za demokratske inicijative Sarajevo, je održala prezentaciju na temu uloge organizacija civilnog društva u pra?enju provedbe Strategije za reformu sektora pravde u Bosni i Hercegovin.

Predstavnici PRONI-a na ovoj prezentaciji su bile Tatjana Risti?, omladinska radnica i Ivana Markovi?, volonterka u PRONI-u.

Pored predstavnika PRONI-a na ovoj prezentaciji su prisustvovali studenti Pravnog fakulteta Univerziteta u Isto?nom Sarajevu, predstavnici Helsinškog odbora za ljudska za ljudska prava u RS, Okružnog zatvora Bijeljina, UŽ "LARA" Bijeljina i UŽ "Iskra".