PRONI Omladinski rad Volonteri Bijeljina Sastanak omladinskih organizacija u Bijeljini!
Sastanak omladinskih organizacija u Bijeljini! PDF Ispis E-mail
Omladinski rad - Volonteri Bijeljina

U srijedu, 07.04.2010. godine u Bijeljini je organizovan redovan sastanak omladinskih organizacija koje djeluju u ovom gradu. Doma?in ovog sastanaka je bila SOZ ( Svetosavska omladinska zajednica) organizacija, a kao gost bio je Boro ?oki?, Šef službe za omladinu, sport i fizi?ku kulturu.

Na sastanku su prisustvovali predstavnici SOZ-a, PRONI-a, Omladinskog centra, UBUNT-a, Foruma mladih i Sedmerca.

Za sastanak je predložen i ispoštovan slede?i dnevni red:

  1. Upoznavanje sa javnim pozivom Opštine Bijeljina
  2. Dogovor o planu i programu rada organizacija
  3. Razno

AD 1- Omladinske organizacije su upoznate sa: ?injenicom da je raspisan javni poziv za grantove za  omladinsake organizacije, za koje je za ovu godinu izdvojeno 15000 KM, i borbu protiv štetnih uticaja, za koje je ukupan iznos 9000 KM, te sa oblastima na koje mogu pisati projektne prijedloge i sa potrebnom dokumentacijom. Ovaj javni poziv je otvoren do 23.04.2010. godine, a maksimalan iznos traženih sredstava po projektu iznosi 7500 KM kao i u prethodnom periodu. Za drugi dio grantova, u drugoj polovini godine, ostaje još 20000 KM za omladinsku politiku, za ta ?e sredstva organizacije mo?i naknadno aplicirati kada bude ponovo otvoren javni poziv.

AD 2-Omladinske organizacije su me?usobno razmijenile informacije o bude?em radu organizacija za 2010. godine, kao o me?usobnoj saradnji na pojedinim aktivnostima.

AD 3-Pod ta?kom razno, predstavnici omladinskih organizacija i mladih u Bijeljini su razgovarali o položaju mladih na ovom podru?ju.

To su, ukratko glavne informacije sa ovog sastanka, a termin narednog sastanka nije dogovoren, o tome ?e se organizacije dogovoriti kada za to bude bilo potrebe, putem elektornske pošte.