PRONI Omladinski rad Volonteri Bijeljina PRONI volonteri iz Bijeljine ravnopravni partneri u organizovanju Druge Konferencije Mladih BiH!!!
PRONI volonteri iz Bijeljine ravnopravni partneri u organizovanju Druge Konferencije Mladih BiH!!! PDF Ispis E-mail
Omladinski rad - Volonteri Bijeljina

PRONI volonteri iz Bijeljine, postali su ravnopravni partneri organizaciji Benevolentia – Tim za razvoj liderstva mladih u organizovanju Druge Konferencije Mladih Bosne i Hercegovine u Banjoj Luci. Prošle godine su bili u?esnici Prve konferencije mladih BiH i njihov projekat je osvojio prvo mjesto. Uskoro ?e potpisati memorandum o partnerstvu.

Obaveze PRONI-a su:

1.    Promovisanje ideje i vizije Druge Konferencije Mladih Bosne i Hercegovine u svom regionu.
2.    Zastupanje interesa Druge Konferencije Mladih Bosne i Hercegovina u zajedni?kim i partnerskim aktivnostima.
3.    Pregovaranje u ime Tima za razvoj liderstva mladih sa lokalnim vlastima i potencijalnim donatorima i ostalim privrednim subjektima.
4.    Upostavljanje saradnje sa medijima kako bi se pokrio planirani medijski prostor projekta.
5.    Pružanje logisti?ke, pravne i administrativne podrške pri realizaciji projekta.
6.    Doprinos u vidu ljudskih resursa u pripremi i tokom projekta.

 

Benevolentia – Tim za razvoj liderstva mladih

1.    Uklj?ivanje partera u sve aktivnosti projekta.
2.    Promovisanje partnera u svim elektronskim i štampanim medijima, koji su ostvarili saradnju sa PR službom Konferencije.
3.    Promovisaje PRONI Centra za omladinski razvoj u svim promotivnim materijalima definisanim u projektnoj dokumentaciji Druge Konfrencije Mladih Bosne i Hercegovine.
4.    Zastupanje interesa partnera u saradnji sa partnerima i prijateljima projekta.
5.    Angažovanje trenera partnerske organizacije, u skladu sa finansijskim i programskim mogu?nostima.
6.    Pružanje mogu?nosti za li?no usavršavanje i u?estvovanje u Konferenciji ?lanovima partnerske organizacije.

Inicijalna imenovana lica su:

Za Benevolentia – Tim za razvoj liderstva mladih:

Aleksandar Dragi?evi? ,     Koordinator projekta 2. Konferencije Mladih BiH
Sonja Kesi?,    Koordinator projekta 2. Konferencije Mladih BiH
Borislav Bulji?,     Koordinator projekta 2. Konferencije Mladih BiH

Za Proni:

Mladen Miji?,    Koordinator regionalne kancelarije Bijeljina
Bojana Hadži-Stevi?,    ?lan tima regionalne kancelarije Bijeljina
Gorana Planin?i?,    ?lan tima regionalne kancelarije Bijeljina
Ivana Markovi?,    ?lan tima regionalne kancelarije Bijeljina
Borjana Planin?i?,    ?lan tima regionalne kancelarije Bijeljina
Vanja Markovi?,    ?lan tima regionalne kancelarije Bijeljina