PRONI Omladinski rad Volonteri Br?ko PRONI sa EVS Balkana
PRONI sa EVS Balkana PDF Ispis E-mail
Omladinski rad - Volonteri Br?ko

U Sarajevu je održan petodnevni On-Arrival trening za EVS volontere koji su došli na Balkan me?u kojima je i EVS volonter PRONI centra.Volonteri su iz 10 razli?itih EVS Hosting organizacija u jugoisto?noj Europi. Trening je imao za cilj volonterima pomo?i adaptirati se u novu sredinu, nositi se sa izazovima i konfliktima u svojoj zajednici, unaprijediti vještine liderstva kao i ukazati na razli?ite aspekte EVS-a.

Trening su vodili Dragan Atanasov i Ivana Davidovska SALTO SEE treneri. Ova vrsta treninga je od velike važnosti za volontere koji po prvi puta dolaze na Balkan jer ?e im pomo?i pri bržoj adaptaciji i uklapanju u sredinu, kao i lakšem u?enju stvari.

PRONI je doma?in volonteru iz Republike Hrvatske koji je za trening rekao:

„...super je biti 5 dana sa ljudima iz razli?itih zemalja, upoznati se sa njihovim izazovima i problemima u zajednici u koju su došli, a u isto vrijeme i dobro se zabaviti J , trening je za mene bio jako koristan u smislu informacija koje ?e mi pomo?i pri lakšem shva?anju projekta i važnosti projekta u zajednici.