PRONI Treninzi Trening za EVS aktiviste
Trening za EVS aktiviste PDF Ispis E-mail
Novosti - Treninzi
SALTO National Agency organizuje Internacionalni trening za mentore, supervizore, i kontakt osobe u Evropskom Volonterskom Servisu (EVS) - Akcija 2.

Trening se organizuje od 18 - 22. novembra 2009. u Francuskoj.

Na treningu mogu u?estvovati u?esnici iz Bugarske, Francuske,Njema?ke, Ma?arske, Litve, Luksemburga, Poljske, Španije, Velike Britanije, Islanda, Jugoisto?ne Evrope, Isto?ne Evrope, Švicarske.

SOHO trening podržava volontere kao i omladinske radnike koji direktno rade sa volonterima u Sending i Hosting organizacijama kao mentori i imaju malo ili nikako iskustva u dugoro?nom volontiranju.   
Metodologija treninga se bazira na iskustvenom u?enju i u?enju kroz rad.
 
Krajnji rok za apliciranje 8. septembar 2009.
 
Više info ovdje.