PRONI Treninzi Socijalno preduzetnistvo
Socijalno preduzetnistvo PDF Ispis E-mail
Novosti - Treninzi

PRONI predstavnik je 13.3. 2013. u?estovovao u treningu  "Socijalno poduzetništvo - šta i kako?" Trening je je organizovao Biro za ljudska prava Tuzla i Crveni krst Tuzlanskog kantona, a u okviru projekta "Lokalne zajednice u funkciji socijalnog uklju?ivanja, radnog aktivizma i zapošljavanja" koju finansijski podržava Europska unija. Projekat se implementira u saradnji sa Vladom Br?ko distrikta BiH, s ciljem izgradnje kapaciteta aktera socijalnog uklju?ivanja u zapošljavanja sa podru?ja Br?ko distrikta BiH o socijalnom preduzetništvu, te razmjene iskustava o društvenim vrijednostima koje se stvaraju primjenom inovativnih poslovnih modela i dobrih praksi u primjeni modela socijalnog preduzetništva u EU, Hrvatskoj i BiH. Voditelj treninga jeTeo Petri?evi?, Autonomni centar Hrvatska/CEDRA ?akovec, priznati stru?njak u ovoj oblasti.