PRONI Omladinski rad Volonteri Bijeljina
Volonteri Bijeljina
PDF Ispis E-mail
Omladinski rad - Volonteri Bijeljina

U srijedu, 07. aprila 2010. godine održana je prezentacija Strategije za reformu sektora pravde u BiH (SRSP) i fokusni sastanak u Bijeljini. Prezentaciju i sastanak otvorila je Snježana Ivandi?, direktorica Asocijacije za demokratske inicijative Sarajevo.
Poslije predstavljanja, g?a. Ivandi? je predstavila i dnevni red i ciljeve sastanka, kao i projekat Uklju?ivanje organizacija civilnog društva u proces monitoringa Strategije za reformu sektora pravde u Bosni i Hercegovini (SRSP).
Elma Demir, projekt koordinator u Asocijaciji za demokratske inicijative Sarajevo, je održala prezentaciju na temu uloge organizacija civilnog društva u pra?enju provedbe Strategije za reformu sektora pravde u Bosni i Hercegovin.

Predstavnici PRONI-a na ovoj prezentaciji su bile Tatjana Risti?, omladinska radnica i Ivana Markovi?, volonterka u PRONI-u.

 
Volonter godine u Republici Srpskoj!!! PDF Ispis E-mail
Omladinski rad - Volonteri Bijeljina

Volonter PRONI Centra za omladinski razvoj iz Bijeljine, Mladen Miji?, dobio je priznanje za volontera 2009. godine u Republici Srpskoj. Plaketu i nov?anu nagradu od 1000 KM volonteru godine uru?io je Proko Dragosavljevi? ministar za porodicu, omladinu i sport u Banja Luci.

 
"Volonterizam u Bijeljini" PDF Ispis E-mail
Omladinski rad - Volonteri Bijeljina
PRONI Centar za omladinski razvoj u Bijeljini
je povodom Me?unarodnog dana volontera, 5. decembra,
organizovao okrugli sto,
pod nazivom: „Volonterizam u Bijeljini“
u okviru projekta
„Svi smo ro?eni sa jednakim pravima, poštujmo ih!“,
koji je podržala Opština Bijeljina.

Okrugli sto je organizovan u maloj sali
gradske biblioteke Filip Višnji? u Bijeljini,
05.12.2009. godine.

 
Volonterizam u Bijeljini!!! PDF Ispis E-mail
Omladinski rad - Volonteri Bijeljina
PRONI Centar za omladinski razvoj u Bijeljini
organizuje okrugli sto na temu:
"Volonterizam u Bijeljini",
povodom Me?unarodnog dana volontera
5.decembra.
 
Okrugli sto ?e biti organizovan 5.decembra 2009. godine u
maloj sali Gradske biblioteke "Filip Višnji?" u Bijeljini
sa po?etkom u 12 ?asova. 
 
Okrugli sto ima za cilj da se prezentuje uloga i rad volontera u PRONI-u
i da, zajedno sa volonterima iz drugih organizacija, 
razmijene iskustva o radu, ulozi i statusu volontera u Bijeljini, uopšte. 
 
Zajedno sa danom volontera bi?e proslavljeno 
i pet godina rada PRONI-a u Bijeljini.
 
Povodom toga, pozivamo sve volontere iz Bijeljine da nam se pridruže
i daju svoj doprinos ovom doga?aju.
 
SRE?AN VAM DAN VOLONTERA!!!
 
 
Tatjana Risti?
 
Aktivizam volontera u Bijeljini PDF Ispis E-mail
Omladinski rad - Volonteri Bijeljina

Projekat "Razvoj volonterizma" Bijeljina

Glavni cilj projekta je bio promocija volonterizma i aktivizma kod mladih na podru?ju opštine Bijeljina.

Ovim projektom se obuhvatilo 20 mladih ljudi - volontera koji su imali priliku da pro?u treninge i da steknu osnovna znanja o neformalnom obrazovanju, vo?enju radionica, radu sa mladima. Volonteri su u?enici srednjih škola i studenti faklulteta na podru?ju opštine Bijeljina. Ovim projektom volonteri su imali priliku da pored edukacije, odrade i prakti?an dio, u obliku 10 radionica, koje su radili sa mladima u njihovim zajednicama. Volonterske radionice su ra?ene u parovima i teme tih volonterskih radionica bile su: Kreativne radionice, radionice lijepog ponašanja, radioinice «Budimo Tolerantni», sportske i edukativne..

Projekat je po planu trebao da traje 6 mjeseci (od jula 2007. do decembra 2007. godine), ali zbog zakašnjelih uplata za realizaciju projekta, projekat je mogao po?eti sa realizacijom od septembra 2007. godine.

Ovim projektom smo postigli da riješimo probleme na koje smo se osvrnuli prilikom samog pisanja projekta a to su:

1.  Nedovoljna uklju?enost mladih u razvoju zajednice – ovim projektom bilo je direktno uklju?eno 25 volontera, koji su radili sa oko 130 mladih sa podru?ja opštine Bijeljina
2. Nedostatak motivacije za aktivnim u?eš?em u riješavanju problema u zajednici – kroz ovaj projekat volonter su kako krot edukaciju, koja im je bila obezbe?ena, tako i kroz li?ni angažman razvili motivaciju i želju za aktivnim u?eš?em u društvi, i direktno su radili na rješavanju nekih od problema maldih.
3. Nedostatak aktivnosti u koje bi mladi mogli da se uklju?e i na taj na?in steknu nova znanja i rade na li?nom razvoju – ovim projektom bilo je organizovano 12 aktivnosti/radionica (25 volontera – 12 radionica) u koje mladi ljudi su mogli da se uklju?e i rade na li?nom razvoju
4. Volonterizam kao koncept obrazovanja nije dovoljno prepoznat u opštini Bijeljina – ovim projektom ?iji i sam naziv je „Razvoj volonterizma“ smo definitivno podigli zna?aj volonterizma na ve?i nivo i time omogu?ili mladima da kroz ovakav vid edukacije sti?u znanja i iskustva.

Rezultat ovog projekta su aktivni volonteri PRONI-a u Bijeljini koji su nakon toga u?estvovali u realizaciji mnogih projekata kao što su "PROMOCIJA PRAVA DJETETA NA PODRU?JU OPŠTINE BIJELJINA", "Dje?ija olimpijada", Obilježavanje Svjetskog dana Roma, kao i u?eš?a na okruglim stolovima, konferencijama za mlade i debatama.
 
Trenutno PRONI Bijeljina ima 20 volontera/ki koji u?estvuju i rade na razli?itim aktivnostima.  

Pro?itajte još...

Intervju sa volonterkom

PRONI volonterizam

Aktivizam mladih u Bijeljini

Kreativan rad volontera

 
PRONI Bijeljina PDF Ispis E-mail
Omladinski rad - Volonteri Bijeljina

 

                               PRONI Centra za omladinski razvoj

                                                          Ivana Gorana Kova?i?a 5

                                                               76 300 Bijeljina

                                                     Tel/Fax:  00 387 55 213 046

                                                         e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuÄŤili JavaScript

                                                             www.pronibrcko.ba

 


PRONI centar za Omladinski Razvoj je 2004. godine otvorio kancelariju u Bijeljini,gdje je zapoceo sa implementacijom kursa "Liderstvo i razvojni Omladinski rad - A nivo" koji se implememntirao u saradnji sa Jonkoping Univerzitetom iz Svedske.


U 2004. godini PRONI u BIjeljini je okupio 20 mladih ljudi koji su godinu dana pohadali A nivo i u sklopu
implemenatcije A nivoa, studenti su realizovali 10 mini projekata sa preko 100 djece i mladih sa podrucja Opstine Bijeljina. Projekti koji su se realizovali bili su na teme: Ekologija, Skola engleskog jezika, Skoal glume, Skola sporta i sl.

PRONI Centar za Omladinski razvoj u 2006. godini registruje podruznicu u Bijeljini i od tog datuma PRONI
radi na podrucju i Brckog i Bijeljine.

PRONI kancelarija u Bijeljini je od 2004. godine edukovala oko 50 studenata kursa za "Liderstvo i razvojni Omladinski rad - A nivo", tako da sada raspoalzemo sa 50 profesionalnih omaldinskih radnika koji us obuceni za rad sa djecom i mladima. PRONI u Bijeljini je takode radio i na podrucju Janje.

U 2007. godini PRONI u BIjeljini dobija podrsku od Opstine Bijeljina u realizaciji projekta "Razvoj volonterizma u Opstini Bijeljina", i sa ovim projektom PRONI u Bijeljini pocinje sa razvijanjem volonterske baze na podrucju Opstine Bijeljina.

 PRONI u Bijeljini trenutno raspolaze sa 20 aktivnih volontera koji su tokom 2007 i 2008. godine realizovali 15 mini projekata sa preko 200 mladih sa podrucja Opstine Bijeljina.

U 2008. godini PRONI Bijeljina organizovao je i "Djeciju Olimpijadu" gdje smo pruzili djeci i mladima da na kreativan i zabavan nacin provedu svoje slobodno vrijeme. Krov ovaj projekat ukljucili smo preko 300 mladih i djece.

PRONI u Bijeljini je takode implementirao projekat "Promocija prava djeteta" tokom 2008., gdje smo sa vijecima ucenika srednjih skola sa podrucja Opstine Bijeljina radio na jacajnu i osnazivanju ucenickih vijeca i obrazovanju ucenika o pravima djeteta.
Kroz ovaj projekat smo takode dali priliku ucenicima da pisu i implementiraju sopstvene projekte na temu "Prava djeteta" i ovim projektom smo povecali svjesnost maldih ljudi o bitnosti rada na zastiti i promociji ljudskih prava, sa akcentom na prava djeteta. Kroz ovaj projekat PRONI u Bijeljini je pstavri saradnju sa svim srednjim skolama na podrucju Opstine Bijeljina, Centrom za Socijalni Rad Bijeljina, Djecijim obdanistima, i drugim omaldinskim organizacijama.

U 2009. godini PRONI kancelarija nastavlja sa radom na promociji i zastiti prava djeteta na podrucju Opstine Bijeljina, na razvoju volonterske baze kao i na  razvoju startegije za borbu protiv maloljetnicke delikvencije.

PRONI u BIjeljini u toku 2009. godine planira razviti "Mrezu omladinskih klubova" po ruralnim podrucjima Opstine Bijeljina, kako bi kroz ovaj projekat pruzili jednake mogucnosti mladima kako sa gradskog tako i sa ruralnih dijelova grada.

PRONI Centar za omladinski razvoj, je omladinska organiazcija koaj postoji vec 11 godina i ovom prilikom pozivamo sve mlade ljude i oni koji se osjecaju tako, da nam se pridruze i zajednicki da radimo na razvoju civilnog drustva na podrucju Opstine Bijeljina.

 

 


Stranica 3 od 3