PRONI PRONI pri?e Kroz PRONI nadogra?ujem sebe
Kroz PRONI nadogra?ujem sebe PDF Ispis E-mail
Novosti - PRONI pri?e
                                                                      

 

Amela Karahmetovi?, ro?ena 17.08.1988. u Br?kom

Završila srednju Ekonomsku školu (smjer Ekonomija, pravo i administracija)

Studentkinja I prve godine Ekonomskog fakulteta u Br?kom

Volonterka PRONI Centra za omladinski razvoj u Br?kom

 

Prvi dolazak u PRONI
U PRONI-u sam od 2004. godine. U?estvovala sam u projektima vezanim za modne revije, male manekene i ljudska i dje?ija prava. Završila sam trening za volontere.

Razlozi za ostanak u PRONI-u
U PRONI sam došla da bi se družila sa mladima, djelila znanja i iskustva, da bi nau?ila nešto novo i upoznala sebe kao osobu.

Li?ni razvoj u PRONI-u
Ostvarila sam ciljeve zbog kojih sam došla u PRONI. Mada, jednom sam pro?itala da ?ovjek koji pruža pomo? (to je volonter kao što sam i ja) ustvari treba pomo? od drugih. Ova re?enica me podstakla da kroz PRONI treba da nadogra?ujem sebe kao osobu.

Li?ni doprinos organizaciji
„Kreativna radionica trbušnog plesa“ je prvi projekat kojeg sam samostalno uradila. Ideja se pojavila kao nešto novo u PRONI-u, jer u PRONI-u do sada nije niko radio ovakav projekat. Tehni?ku podršku sam u potpunosti dobila od strane omladinskih radnika PRONI Centra za omladinski razvoj. Projekat je trajao tri mjeseca, kroz 40 radionica. Postojale su dvije grupe u?esnika i svaka grupa je radila po dva termina sedmi?no. Kroz radionicu je ukupno prošlo 20 ?lanova.

Budu?e akcije
Odmaram se a poslije odmora u planu je da sa ostalim volonterima u toku ljeta organizujemo radionice otvorenog tipa u prirodi i Omladinskom centru. Radionice ?e biti na temu: slikanja, pjevanja i društvenih igara. Planiramo organizovati Karaoke Party koji ?e biti takmi?arskog tipa.

Volonteri u Br?kom me?usobno imaju veoma dobru saradnju što pokazuju dosadašnje aktivnosti, a nadamo se da ?emo to opravdati i kroz budu?e aktivnosti.
Budu?i projekat koji treba da radim sa volonterkom Elvisom bi?e snimanje dokumentarnih kratkometražnih filmova o životu, stanju i svijesti ljudi u Br?kom.  

Poruka za kraj ovog razgovora:
Dvije najdraže poruke na koje se furam su:

„Od kolijevke pa do groba, najljepše je ?a?ko doba.“ i
„Oprostit' mogu al' zaboravit' ne mogu.“


CMOKACA