PRONI PRONI pri?e Zašto sam ostala u PRONI-u?
PDF Ispis E-mail
Novosti - PRONI pri?e

    

 

  Bojana Hadži – Stevi?

  Studentkinja I godine Pedagoškog fakulteta u Bijeljini 

  Volonterka PRONI Centra za omladinski razvoj u Bijeljini

 

 

 

 

Prvi dolazak u PRONI

Prvi put sam došla u PRONI na radionice o toleranciji koje je vodio PRONI volonter. Uglavnom, svi utisci su mi bili pozitvni zbog ljudi koji su u?estvovali na radionici, nau?ila sam nešto novo o pisanju projekata i organizaciji programa za mlade. Ispunjavala sam svoje slobodno vrijeme  u PRONI-u na koristan na?in.

 
Razlozi za ostanak u PRONI-u
Ostala sam u PRONI-u zbog ljudi koji su mene podsticali na aktivizam i sara?ivali sa mnom kroz aktivnosti u kojima sam u?estvovala.

Li?ni razvoj u PRONI-u
Otkrila sam u sebi neke sposobnosti koje nisam do sada imala prilike da otkrijem kao što je pisanje projekata i organizovanje radionica, sklopila sam nova poznanstva koja ?e mi možda pomo?i u daljem razvoju li?nosti.

Li?ni doprinos organizaciji
Davanje ideja za nove projekte, nesebi?no angažovanje u realizaciji tih projekata, vedrina i osmjeh na licu u svakom momentu kad sam u blizini PRONI-a.

Budu?e akcije
Prva akcija u kojoj sam u?estvovala kroz organizovanje i realizaciju je „Dje?ija olimpijada“ koja mi se jako svidjela i nadam se da ?e postati tradicionalno i da ?emo svake godine organizovati ovu aktivnost.
Slede?a akcija je bila „Dan volontera“ u sklopu koje sam imala priliku da upoznam PRONI volontere iz Br?kog. Imali smo jako lijepo druženje i razmjenjivali smo ideje o radionicama i aktivizmu mladih kroz volontiranje u PRONI-u.

Zadnje dvije akcije kroz koje sam mnogo nau?ila je „Konferencija mladih“ koja je održana u Banjaluci i „Dan Roma“ organizovan u Bijeljini.
Sve ove aktivnosti su organizovane da doprinesu mladim ljudima ali kroz taj doprinos, mi, koji u?estvujemo u organizaciji ovih aktivnosti uvjek se dobro zabavimo i nau?imo nove korisne stvari koje ?e svakako doprinijeti u li?nom razvoju svakog od volontera.