PRONI Erasmus+ Mladi
Erasmus+ Mladi

Kontakt to?ka Erasmus+ Mladi na dijelu/Mladi u akciji za Bosnu i Hercegovinu je PRONI Centar za omladinski razvoj.
PRONI Centar radi s mladima u Bosni i Hercegovini od 1998.te ima ostvarena partnerstva sa velikim brojem mladih ljudi, neformalnih grupa mladih , omladinskih i drugih organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovini, regiji ali i svijetu.
Kontakt to?kom koordinira Senada Suši?, Menadžer za omladinski rad PRONI Centra.
U radu kontakt to?ke pored koordinatorice aktivno su uklju?eni zaposleni PRONI Centra i volonterski tim kontak to?ke.

Vise informacija o aktivnostima i samom programu Erasmus+ u polju mladih prona?ite na: http://erasmusmladi.ba/

Login