PRONI Omladinski rad Volonteri Br?ko Sanjaj glasno! Gradi društvo za mlade iz ruralnih i urbanih sredina
PDF Ispis E-mail
Omladinski rad - Volonteri Br?ko

U periodu od 21.05. do 29.05.2016. godine u Strazburu (Francuska) održana je studijska sesija pod nazivom „Dream it loud: Build an inclusive society for rural and urban youth“ ?iji su organizatori bili Youth Express Network i Rural Youth Europe u kooperaciji sa Youth Department of the Council of Europe. Na toj sesiji bio je i naš predstavnik Harun Šabanovi? (rukovodilac omladinskog kluba Omerbegova?a) koji je zauzeo aktivno u?eš?e tokom ?itave sesije. Na sesiji je bilo 38 u?esnika iz 20 zemalja, a glavni cilj sesije je bio promocija uklju?ivanja maldih sa urbanih i ruralnih podru?ja  i olakšavanje njihovog pristupa socijalnim pravima na lokalnom nivou. Predstavik PRONI-ja je predstavio mrežu omladinskih klubova i izradio akcioni plan, kao produkt sesije, koji planira realizovati u svojoj mjesnoj zajednici. Aktivnosti održane na sesiji su bile vezane za ljudska i socijalna prava, liderstvo, timski rad, bilo je govora o Evropskim institucijama, a tako?e su imali priliku posjetiti neku od organizacija koja se bavi maldima kojima pružaju pomo? u vidu savjetovanja, pomo?i pri zapošljavanju i sli?no. Održana je interkulturna ve?e gdje su u?esnici predstavljali svoje zemlje uz tradicionalna jela i pi?a. U?ensici su imali slobodnog vremena da razgledaju sve ljepote Francuskog grada. Sesija je održama u Evropskom omladinskom centru. Svi u?esnici su dobili certifikat i društvenu igru o ljudskim i socijlanim pravima.