PRONI Omladinski rad Volonteri Brčko Sanjaj glasno! Gradi društvo za mlade iz ruralnih i urbanih sredina
Sanjaj glasno! Gradi društvo za mlade iz ruralnih i urbanih sredina PDF Ispis E-mail
Omladinski rad - Volonteri Brčko

U periodu od 21.05. do 29.05.2016. godine u Strazburu (Francuska) održana je studijska sesija pod nazivom „Dream it loud: Build an inclusive society for rural and urban youth“ čiji su organizatori bili Youth Express Network i Rural Youth Europe u kooperaciji sa Youth Department of the Council of Europe. Na toj sesiji bio je i naš predstavnik Harun Šabanović (rukovodilac omladinskog kluba Omerbegovača) koji je zauzeo aktivno učešće tokom čitave sesije. Na sesiji je bilo 38 učesnika iz 20 zemalja, a glavni cilj sesije je bio promocija uključivanja maldih sa urbanih i ruralnih područja  i olakšavanje njihovog pristupa socijalnim pravima na lokalnom nivou. Predstavik PRONI-ja je predstavio mrežu omladinskih klubova i izradio akcioni plan, kao produkt sesije, koji planira realizovati u svojoj mjesnoj zajednici. Aktivnosti održane na sesiji su bile vezane za ljudska i socijalna prava, liderstvo, timski rad, bilo je govora o Evropskim institucijama, a takođe su imali priliku posjetiti neku od organizacija koja se bavi maldima kojima pružaju pomoć u vidu savjetovanja, pomoći pri zapošljavanju i slično. Održana je interkulturna veče gdje su učesnici predstavljali svoje zemlje uz tradicionalna jela i pića. Učensici su imali slobodnog vremena da razgledaju sve ljepote Francuskog grada. Sesija je održama u Evropskom omladinskom centru. Svi učesnici su dobili certifikat i društvenu igru o ljudskim i socijlanim pravima.