PRONI Projekti CIDA Projekat jačanje kapaciteta udruženja žena u ruralnom području Brčko Distrikta
Projekat jačanje kapaciteta udruženja žena u ruralnom području Brčko Distrikta PDF Ispis E-mail
Projekti - CIDA

Kratak opis projekta

            Na osnovu navedenih rezultata stekao se zaključak, da žene smatraju, da su prava žena na selu ugroženija u odnosu na prava žena u gradu ili da žene na selu nemaju dovoljno načina, hrabrosti i znanja da se izbore za svoja prava. Poznato je da su na selu porodice uglavnom patrijarhalne i konzervativne i da tamo, i dalje, muškarac ima primarnu ulogu. To je samo jedan od razloga zbog koga žene posustaju u borbama za svoja prava i da tamo upravo i treba više raditi na izgradnji kapaciteta unutar udruženja žena kao i promociji i edukaciji o ženskim ljudskim pravima. Tome još doprinosi i teška ekonomska situacija te nemogućnost zapošljavanja žena što dovodi do većeg nezadovoljstva i potrebe za osvještavanjem i ohrabrivanjem.

            Rezultati anketa pokazuju da su žene nedovoljno zastupljene u politici i medijima, te da treba više raditi na osvještavanju i afirmisanju žena na tim poljima. Žene ovoga područja nisu dovoljno podržane, što se tiče aktiviranja u politici, niti čak nastupa na medijima. Politika i dalje ostaje kompletno u rukama muškaraca, dok žene treba da čekaju da proradi svijest i spremnost sredine da prihvate ženu kao ravnopravnog člana i u tom polju ili da se žene, što je mnogo teži način, same izbore za svoje mjesto u tim vodama. 

            Ovim projektom se namjeravaju obuhvatiti žene iz ruralnih sredina sa kojima će se raditi edukacija na teme osnaživanja udruženja žena, ulozi žene u modernom društvu, pisanju projekata čime će doći do izgradnje kapaciteta udruženja žena.

Cilj projekta: Podizanje kapaciteta rukovodstva udruženja žena u Brčko distriktu u cilju jačanja organizacijskih sposobnosti i odgovaranja na potrebe i zaštitu prava žena u Brčko Distriktu BiH.

 

            Kratkoročni ciljevi:

·         Upoznavanje žena sa PCM/UPC

·         Jačanje kapaciteta udruženja u pronalaženju sredstava za rad

·         Ostvarivanje bolje saradnje između udruženja kroz umrežavanje i rad na komunikacijskim vještinama

            Dugoročni ciljevi:

·         Održivi rad udruženja žena koje se brinu o ostvarivanju zagarantovanih prava žena

·         Aktivno prenošenje znanja na članice u udruženjima žena od strane rukovodstva. 

 

Mjesto održavanja projekta: Radionice, treninzi i okrugli sto će biti održani u Omladinskom centru Brčko distrikta BiH

 

Dužina trajanja projekta: šest mjeseci (od odobravanja projekta)

Očekivani rezultati:

Tokom ovih treninga očekujemo da će se razviti kapaciteti rukovodstva udruženja žena, članica udruženja, čime će doći do njihovog individualnog i grupnog razvoja. Takođe, očekuje se da će doći do bolje saradnje i umrežavanja udruženja, a samim tim i mogućnost većih zajedničkih projekata od velike važnosti za ruralna područja Brčko distrikta. Poboljšaće se saradnja udruženja žena sa vladinim i nevladinim institucijama. Žene će se uključiti u donošenje odluka u lokalnoj zajednici i raspodjeli i kontrolisanju sredstava u zajednici.