PRONI Projekti Mladi Grade Buducnost u Brcko distriktu BiH
Mladi Grade Buducnost u Brcko distriktu BiH
Započelo osnivanje Vijeća mladih Općine Odžak PDF Ispis E-mail
Projekti - Omladinska politika

U Odžaku je održan sastanak 16.07.2012. s ciljem formiranja Vijeća mladih općine Odžak.

Na sastanku su predstavnici “Mozaika”, “Klub mladi posavska mahala” i “Preporod” imali priliku da se informiraju o važnosti osnivanja Vijeća mladih, implementiranju Zakona o mladima FBiH kao i da zajednički diskutuju o samom procesu formiranja Vijeća mladih u njihovoj zajednici.

Sastanak je otvorio i vodio regionalni suradnik projekta “Institucionalni dijalog između mladih i vlasti kroz osnivanje vijeća mladih” Ovim sastankom projekat i regionalni partner organizacija PRONI Centar za omladinski razvoj su započeli prve korake ka formiranju Vijeća mladih općine Odžak.

Zaključak sastanka svih organizacija je da je Vijeće mladih mehanizam neophodan za podršku i razvoj mladi ovog mjesta te da će se svi uključiti kako bi se vijeće osnovalo što prije. Na ovaj način i mladi općine Odžak dobijaju jednaka prava kao i mladi diljem FBiH.

Naredni korak je registracija još jednog udruženja, a zatim i osnivačka skupština Vijeća mladih općine Odžak koje je neophodno za početak formiranja Vijeća mladih Županije Posavske.

fotografija sa sastanka sa predstavnicima udruga mladih Odžak

„Institucionalni dijalog između mladih i vlasti kroz osnivanje vijeća mladih“ je projekt koji Institut za razvoj mladih KULT, u saradnji s partnerima, provodi s ciljem demokratske stabilizacije i razvoja civilnog društva u BiH, te formiranja institucionalne strukture predstavnika mladih, kako bi ove strukture mogle sudjelovati u svim procesima donošenja odluka za mlade na svim razinama vlasti. Projekt će raditi na uspostavljanju partnerskog odnosa između omladinskih organizacija i vladinih institucija. Želimo stvoriti održive kapacitete omladinskih organizacija u FBiH i Brčko-Distriktu, te omladinskog savjeta u RS-u kako bi se uspostavila vijeća mladih na svim razinama vlasti.

Vise o projektu OVDJE

 
Osnovano Vijeće mladih Domaljevac-Šamac PDF Ispis E-mail
Projekti - Omladinska politika

 

U nedjelju, 10.06.2012 godine je održana osnivačka skupština Vijeća mladih općine Domaljevac-Šamac. U prostorijama općine su se okupili predstavnici tri udruženja ( Korak, Sunce i KUD) koje će ujedno biti i članice vijeća. Naredni korak je registracija u Ministarstvu. Na osnivačkoj skupštini je izglasana predsjednica Vijeća mladih Matija Matić, koja je ujedno i predsjednica upravnog odbora. Dok će funkciju nadzornog odbora vršiti Risto Kesić. Za predsjednika skupštine je izglasan Mateo Kesić. Pored njih izglasana je skupština koja se sastoji od 9 članova.
Kroz proces osnivanja vijeća mlade u Općini Domaljevac-Šamac podržao je i PRONI Centar za omladinski razvoj, kao regionalni suradnik na projektu Institucionalni dijalog između mladih i vlasti kroz osnivanje vijeća mladih. Nakon što dobiju potvrdu o registrciji, Vijeće mladih općine Domaljevac-Šamac planira napraviti sastanak na kojem će donjeti plan rada.
PRONI će i dalje pratiti rad mladih u ovoj općini i razvoj Vijeća mladih.

„Institucionalni dijalog između mladih i vlasti kroz osnivanje vijeća mladih“ je projekt koji Institut za razvoj mladih KULT, u saradnji s partnerima, provodi s ciljem demokratske stabilizacije i razvoja civilnog društva u BiH, te formiranja institucionalne strukture predstavnika mladih, kako bi ove strukture mogle sudjelovati u svim procesima donošenja odluka za mlade na svim razinama vlasti. Projekt će raditi na uspostavljanju partnerskog odnosa između omladinskih organizacija i vladinih institucija. Želimo stvoriti održive kapacitete omladinskih organizacija u FBiH i Brčko-Distriktu, te omladinskog savjeta u RS-u kako bi se uspostavila vijeća mladih na svim razinama vlasti.


 

 
PRONI podržava osnivanja vijeća mladih u Orašju i Domaljevcu PDF Ispis E-mail
Projekti - Omladinska politika

 

Osnivačka skupština Vijeća mladih koju su činili predstavnici tri omladinska udruženja s područja općine Orašje: NVO Puls, Udruženje Mozak i Klub borilačkih vještina Škorpion donijeli su odluku o osnivanju Vijeća mladih općine Orašje. Za predsjednicu Vijeća izabrana je Adila Nišlić iz NVO Puls, za predsjednika Upravnog odbora Admir Nurkić, a za predsjednicu Skupštine Jasmina Nišlić također iz NVO Puls. Usvojen je i Statut Vijeća mladih uz preporuke Instituta za razvoj mladih KULT Sarajevo, a na sastanku osnivačke skupštine bili su prisutni predstavnici OSCE-a BiH Bijeljina i službenik za mlade općine Orašje. Naredni korak Vijeća mladih je registracija u Ministarstvu pravde Županije Posavske, a zatim i prvi sastanci na kojima će se donijeti plan i program rada za ovu godinu.Cijeli proces osnivanja je podržao PRONI kroz projekat Instutucionalni dijalog između mladihi vlasti kroz osnivanje vijeća maldih. Uloga PRONI centra je bila savjedotodavna u svim koracima pri osnivanju vijeća, a ova podrška će se nastaviti i dalje u radu i razvitku vijeća mladih. U općini Domaljevac PRONI predstavnik je održao sastanak sa predstavnicima tri udruženja, pomoćnikom načelnika, referenticom za pitanje mladih, predstavnicima OSCE-a. Na sastanku dogovern je početak osnivanja Vijeća mladih općtine Domaljevac. PRONI je na ovom sastanku pružio podršku, te će i ovoj općini udruženjma pružiti podršku u osnivanju vijeća mladih.

fotografija sa osnivačke skupštine Vijeća mladih Orašje

Projekat Institucionalni dijalog između mladih i vlasti kroz osnivanje vijeća mladih provodi se u suradnji s Demokratskom organizacijom mladih Velika Kladuša, PRONI Brčko, Omladinski savjet Vlasenica, KULT Gradačac, te Institutom za razvoj mladih KULT uz podršku Evropske unije. Ovaj projekt nastoji uspostaviti institucionalne nevladine omladinske strukture, kako bi mogle sudjelovati u svim procesima donošenja odluka za mlade, na svim razinama vlasti. Više informacija o aktivnostima možete pronaćna www.mladi.org

 

 
Mladi iz Bijeljine se bore za prava mladih i djece PDF Ispis E-mail
Projekti - Opština BN
Grupa mladih iz Bijeljine koji učestvuju u projektu "Svi smo rođeni sa jednakim pravima, poštujmo ih" su tokom 12. i 13. septembra/rujna 2009. učestvovali na treningu Komunikacija i Rad u grupi. Grupa je tokom dva dana kroz radioničarski rad više učila o načinima komuniciranja, na koji način okupiti grupu vršnjaka i šta to znači biti dobar vođa grupe.
Nakon završena dva treninga, grupu očekuju još treninzi iz oblasti prava djece i mladih, vođenja projekta  i rješavanje konflikta, te konkretan rad sa grupama mladih i djece.
Projekti koji će ova grupa raditi sa mladim i djecom iz Bijeljine će biti predstavljeni na Festivalu ljudskih prava.
 
 
Inicijativa za mlade Brčko distrikta PDF Ispis E-mail
Projekti - Omladinska politika

PRONI Centar je dio projekta sedam udruženih omladinskih organizacija Brčko distrikta udruženih u neformalnu mrežu sa ciljem razvijanja partnerskog odnosa sa lokalnom vladom u izradi omladinske politike.

Poznato je da u Brčko distriktu još uvijek nije donešena omladinska politika, stoga je omladinskim organizacijama i mladima iz Brčkog teško da ostvare svoja prava. Nakon četiri mjeseca dogovora potpisan je Sporazum o formiranju MONO - a, Mreže omladinskih nevladinih organizacija. Uz podršku OSCE - a, Vladi Brčko distrikta  je upućena metodologija izrade omladinske politike za period 2010. - 2015.

Tim povodom je organizovana i konferencija za medije kako bi se javnosti prezentovali trenutni rezultati djelovanja MONO-a po ovom pitanju.

Predstavnici Mreže omladinskih klubova se nadaju da će u partnerstvu sa Vladom Brčko distrikta doći do zajedničkog strateškog dokumenta.

 

 


Stranica 1 od 2