PRONI Omladinski rad Mreža klubova PRONI potpisao sporazume sa mjesnm zajednicama
PRONI potpisao sporazume sa mjesnm zajednicama PDF Ispis E-mail
Omladinski rad - Mreža klubova

04.03.2013 godine PRONI Centar za omladinski razvoj je na konferenciji za medije potpisao sporazume o suradnji sa MZ u cilju realizacija mini projekata koji su odobreni u sklopu projekta “Jačanje kapaciteta omladinskih lidera/ki za ljudska prava”. U omladinskom centru su se okupili predsjednici, omladinski lideri koji su nosioci projekta, te generalni menadzer PRONI Centra za omladinski razvoj Jasmin Jašarević I kordinator projekta Damir Pervanović. Pored potpisivanja ugovora, predsjednici su imali priliku da se upoznaju detaljnije sa projektima, dok su omladinski lideri razmjenili mišljenja I metode rada u svojim omladinskim klubovima.

Omladinski lideri 26 omladinskih klubova su imali priliku da apliciraju sa svojim projektima, a PRONI je financijski podržao 6 projekata. Projekti koji su podržani su:

- “Novi park-nove radionice” MZ Omerbegovača

- “Nasilje među mladima” MZ Maoča

- “ Grafiti- Odraz umjetnosti MZ Gluhakovac

- “ U zdravoj zajednici, zdrav duh” MZ Ivici

Sa još dvije MZ PRONI će u narednom periodu potpisati ugovor za implementaciju mini projekata.

Projekat „ Jačanje kapaciteta mladih lidera/ki za ljudska prava" ima za cilj razviti učinkovite modele omladinskog rada za ostvarenje ljudskih prava mladih, te jačanje kapaciteta 26 klubova za mlade na području Brčko distrikta BiH.
Dugoročni cilj projekta je stvoriti društveno okruženje u Bosni i Hercegovini u kojem će prava mladih biti ostvarena.

U ovaj projekat je  uključeno 26 mjesnih zajednica, odnosno omladinskih klubova. 
Na ovaj način će 52 omladinska lidera/ke imati priliku steći nova znanja i vještine 
koje će im pomoći u realizaciji ciljeva omladinskih klubova.
Omladinski radnici/ce će proći set obuka od 12 modula:
Izgradnja grupe
Liderstvo
Ljudska prava
Nenasilna komunikacija
Alati za omladinski aktivizam
Zakon o mladima
Interni menadžment
Upravljanje projektnim ciklusom
Javno zagovaranje
Konflikt
Umrežavanje omladinskih klubova
Osiguranje kvalitete omladinskog rada u zajednici

Implementiranjem projekta omladinski lideri/ke će steći vještine i znanja za vođenje omladinskog kluba. Pored toga bit će u mogućnosti da uz pomoć mladih ljudi naprave pozitivne promjene u svojim loklanim zajednicama. 

Također će dobit priliku da na osnovu modula „Upravljanje projektnim ciklusom“, 
pišu vlastite projekte od kojih će 5 najboljih biti impelentirano u mjesnim zajednicama.

Projekat se implementira na području Brčko distrika BiH u periodu od februara/veljače 2012 januara/sječnja 2014. 
Nosilac projekta je Švedska organizacija CIVIS, a partner na projektu je PRONI Centar za 
omladinski razvoj. Projekat je financira SIDA kroz Forum Syd.