PRONI Omladinski rad Volonteri Bijeljina Sedmica borbe protiv trgovine ljudima
Sedmica borbe protiv trgovine ljudima PDF Ispis E-mail
Omladinski rad - Volonteri Bijeljina

PRONI centar za omladinski razvoj, u saradnji sa Udruženjem žena „Lara“, a uz podršku Komisije za ravnopravnost polova Skupštine opštine Bijeljina i OSCE-a kancelarije u Bijeljini, organizovao je Sedmicu borbe protiv trgovine ljudima, povodom Evropskog dana borbe protiv trgovine ljudima.

Dani aktivizma obuhvatili su sedmicu od 17. do 21. oktobra. Akcija je pokrenuta na inicijativu Jelene Savi? volonterke PRONI centra u Bijeljini, a kampanjom su koordinirali Gorana Planin?i? i Mladen Miji?.

Tokom ove petodnevne kampanje, organizovana je opsežna anketa o upoznatosti mladih na podru?ju opštine Bijeljina o problemu trgovine ljudima, PRONI je anketirao ukupno 1000 srednjoškolaca i studenata na podru?ju ove opštine.

Pored aknetiranja sam 18. oktobar obiljezen je uli?nom akcijom pod imenom „Nisam na prodaju“ koja je pored djeljenja letaka i anketiranja obuhvatala i prikaz kratkih filmova o problemu trgovine ljudima u našoj zemlji i regionu. Kompletna akcija održana je na platou ispred Narodne biblioteke „Filip Višnji?“ u trajanju od 12 do 14 ?asova 18. oktobra.

U daljem toku sedmice rezultati ankete, ali i sam problem predstavljeni su na „Slobomir“ televiziji, u emisiji „Dan kao ovaj“ 20. oktobra. Kao kruna kompletne kampanje 21. oktobra u centru za socijalni rad održan je okrugli sto na kome su uzeli u?eš?e, predstavnici lokalne vlasti, predstavnici osnovnih i srednjih škola, ?lanovi radne grupe za suzbijanje trgovine ljudima, kao i predstavnici omladinskog i nevladinog sektora opštine Bijeljina.