PRONI Omladinski rad Volonteri Bijeljina DODIJELjENA PRIZNANjA VOLONTERIMA
DODIJELjENA PRIZNANjA VOLONTERIMA PDF Ispis E-mail
Omladinski rad - Volonteri Bijeljina

 

Na?elnik opštine Bijeljina Mi?o Mi?i? danas je, povodom Dana volontera, uru?io zahvalnice za pet najboljih volontera, a Centar za omladinski razvoj "Proni" dobio je nagradu kao najbolja volonterska organizacija na podru?ju ove lokalne zajednice.

 

"Na osnovu pravilnika i odluke na?elnika opštine Bijeljina, odabrali smo pet najboljih volontera i jednu organizaciju", rekla je Ljubica Mla?enovi?, samostalni stru?ni saradnik za rad sa omladinskim organizacijama i udruženjima mladih.

Ona je istakla da je rije? o ljudima koji su stalno angažovani, koji rade u svojim organizacijama ili su bili spremni da u?estvuju u vanrednim situacijama kao što je poplava u Bijeljini prošle godine.

"Centar `Proni` iz dana u dan radi nove projekte, nove aktivnosti i proširuje svoje kapacitete u smislu ljudi i projekata, i trudi?emo se da opravdamo ovo priznanje", rekla je Gorana Planin?i? iz tog centra.

Ona je istakla da trenutno veoma malo volontera dobije posao nakon volontiranja, ali i da je volontiranje prilika za onoga ko to želi da do?e do stalnog zaposlenja.