PRONI Omladinski rad Volonteri Bijeljina Otvoren Lokalni volonterski servis Bijeljina
Otvoren Lokalni volonterski servis Bijeljina PDF Ispis E-mail
Omladinski rad - Volonteri Bijeljina

 

Povodom medjunarodnog dana volontera u Bijeljini je zapoceo sa radom i Lokalni volonterski servis. Ocaj servis je otovren u okviru PRONI Bijeljina a njime koordinira dugogodišnja volonterka PRONI Centra. Koordinatorica lokalnog servisa u Bijeljini Anja Rajak rekla je da PRONI Centar za omladinski razvoj provodi projekat "Uspostavljanje lokalnih volonterskih servisa" koji su podržali Omladinski komunikativni centar Banjaluka i Misija OEBS-a u BiH.

Ona je objasnila da je Lokalni volonterski servis struktura koja radi na razvoju i provođenju kvalitetno organizovanog rada sa volonterima, te na taj način doprinosi rješavanju problema u lokalnoj zajednici i uspostavljanju balansa između ponude i potražnje za ljudskim resursima.

Rajakova dodaje da je cilj projekta "Uspostavljanje lokalnih volonterskih servisa" uspostavljanje efikasne strukture i metodologije angažovanja volontera na lokalnom nivou i ispunjavanje potreba lokalne zajednice za volonterima.

Izvršni direktor Omladinskog komunikativnog centra Banjaluka Jugoslav Jevđić rekao je da će Ministarstvo porodice, omladine i sporta Republike Srpske u budućnosti ulagati sredstva u razvoj i promociju volontiranja.

"Mi ćemo, u saradnji s njima, raditi na tome", rekao je Jevđić.

Otvaranju Lokalnog volonterskog servisa u Bijeljini prisustvovali su predstavnici nevladinih organizacija i institucija koje su potencijalni partneri i budući korisnici usluga ovog servisa, kao i predstavnici opštine Bijeljina.