PRONI Omladinski rad Volonteri Bijeljina PRONI loklani volonterski servisi uče nove vještine
PRONI loklani volonterski servisi uče nove vještine PDF Ispis E-mail
Omladinski rad - Volonteri Bijeljina

Omladinski komunikativni centar u saradnji sa Međunarodnim centrom Olof Palme Centrom održao je  trening o vođenju kampanja javnog zagovaranja u oblasti „Volontiranja“. Trening je održan u Banjaluci od 8.06. do 10.06. 2015. godine i dio je projektaVolonteri čine promjenu.

Trodnevni trening je vodio Domagoj Kovačić iz SEEYN-a (Mreža mladih JI Evrope). Na treningu je učestovalo 14 predstavnika Lokalnog volonterskos servisa, među kojima je i LVS Bijeljina i LVS Brčko. Oba loklana servisa za volontere vodi PRONI Centar.  Na treningu su sumirana dosadašnja iskustva u radu mreže, razgovaralo se o mogućnostima angažovanja i animiranja volontera, o trenutnom nivou prepoznatljivosti volonterizma u lokalnim zajednicima participanata i njihovoj ulozi u promociji i zagovaranju, o osnovama kvalitetnog partnerstva u zajednici i komunikaciji sa različitim akterima, o mogćnostima i preprakama sa kojima se susreću tokom rada, te i planiranim budućim aktivnostima mreže.


Cilj treninga je bio da se podrže  participanti u procesu definisanja ličnih ciljeva učenja i akcije, da se pruže  osnovne informacije o elementima kvalitetnog partnerstva za društvenu promjenu, da se motivišu i podrže učesnici u planiranju akcije u zajednici na ličnom i organizacijskom nivou, da se osigura prostor za razvoj stavova, vještina i znanja potrebnih za vođenje kampanja javnog zagovaranja u skladu s potrebama participanata.

U cilju porepoznavanja LVS i volonterizma u lokalnim zajednicama PRONI Centar uključuje u rad LVS u Brčkom i Bijeljini volontere i vilonterke koje su bili učesnici ovog trennga.