PRONI Omladinski rad Volonteri Bijeljina Festival volonterizma
Festival volonterizma PDF Ispis E-mail
Omladinski rad - Volonteri Bijeljina

Povodom obilježavanja Me?unarodnog dana volontera (5. decembar) Udruženje PRONI Centar za omladinski razvoj organizovao je prvi „Festival volonterizma“ u sali novoizgra?enog Centra za kulturu u Bijeljini.

Festival predstavlja završnu aktivnost projekta „Lokalni volonterski servis Bijeljina“ koji se realizuje u okviru Programa za poduzetnu omladinu, fondacija Mozaik.

U okviru „Festivala volonterizma“ predstavljeni su postignuti rezultati na polju volonterizma i omladinskog aktivizma kroz projekat „Lokalni volonterski servis Bijeljina“, prezentovan je Zakon o volontiranju RS sa planiranim izmjenama i dopunama, predstavljeni su rezultati istraživanja o volonterizmu na podru?ju grada Bijeljina i prezentovana je novoosnovana asocijacija omladinskih organizacija Omladinski savjet Bijeljina.

Povodom obilježavanja Me?unarodnog dana volontera na Festivalu su dodjeljena i priznanja za volonterski doprinos u 2012. godini od Gradona?elnika Bijeljine, gospodina Mi?e Mi?i?a.

Nagradu za najboljeg organizatora volontiranja dobila je Ekološka patrola, organizacija EKO PUT Bijeljina, a nagradu za najboljeg volontera u 2012. godini dobio je Sr?an Petkovi?, volonter PRONI Centra za omladinski razvoj.

Lokalni volonterski servis Bijeljina je projekat koji je podržan/finansiran od strane Programa za poduzetnu omladinu, fondacija Mozaik. „Program za poduzetnu omladinu“ je jedna u nizu aktivnosti koja se realizuje u okviru projekta koji finansira italijanska vlada, a implementira Svjetska banka u BiH.