PRONI Omladinski rad Volonteri Bijeljina
Volonteri Bijeljina
Sedmica borbe protiv trgovine ljudima PDF Ispis E-mail
Omladinski rad - Volonteri Bijeljina

PRONI centar za omladinski razvoj, u saradnji sa Udruženjem žena „Lara“, a uz podršku Komisije za ravnopravnost polova Skupštine opštine Bijeljina i OSCE-a kancelarije u Bijeljini, organizovao je Sedmicu borbe protiv trgovine ljudima, povodom Evropskog dana borbe protiv trgovine ljudima.

Dani aktivizma obuhvatili su sedmicu od 17. do 21. oktobra. Akcija je pokrenuta na inicijativu Jelene Savi? volonterke PRONI centra u Bijeljini, a kampanjom su koordinirali Gorana Planin?i? i Mladen Miji?.

Tokom ove petodnevne kampanje, organizovana je opsežna anketa o upoznatosti mladih na podru?ju opštine Bijeljina o problemu trgovine ljudima, PRONI je anketirao ukupno 1000 srednjoškolaca i studenata na podru?ju ove opštine.

Pored aknetiranja sam 18. oktobar obiljezen je uli?nom akcijom pod imenom „Nisam na prodaju“ koja je pored djeljenja letaka i anketiranja obuhvatala i prikaz kratkih filmova o problemu trgovine ljudima u našoj zemlji i regionu. Kompletna akcija održana je na platou ispred Narodne biblioteke „Filip Višnji?“ u trajanju od 12 do 14 ?asova 18. oktobra.

U daljem toku sedmice rezultati ankete, ali i sam problem predstavljeni su na „Slobomir“ televiziji, u emisiji „Dan kao ovaj“ 20. oktobra. Kao kruna kompletne kampanje 21. oktobra u centru za socijalni rad održan je okrugli sto na kome su uzeli u?eš?e, predstavnici lokalne vlasti, predstavnici osnovnih i srednjih škola, ?lanovi radne grupe za suzbijanje trgovine ljudima, kao i predstavnici omladinskog i nevladinog sektora opštine Bijeljina.

 
Volontiraj kreditiraj u Bijeljini PDF Ispis E-mail
Omladinski rad - Volonteri Bijeljina

PRONI centar za omladinski razvoj je zajedno sa organizacijom INFO HOUSE ,kao parnter za Bijeljinu, 07.10.2011. na platou Gradske biblioteke organizovao “Socijalni dan“ u Bijeljini u skopu projekta „VOLONTIRAJ KREDITIRAJ“ .

Tokom  Socijalnog dana udruženja, firme i institucije „zapošljavaju“ na 1 dan srednjoškolce za minimalnu dnevnicu od 20 KM i na taj na?in im pomažu da imaju praksu, pružaju im priliku da pokažu svoje profesionalne vještine.

Tim povodom je organizovan „sajam zapošljavanja“, u?enici su se prijavljivali na svoja radna mjesta, dobijali radne knjižice i promotivne materijale.

Ovaj projekat su kao donatori podržali: Ministarstvo obrazovanja, nauke i sporta Zeni?ko-dobojskog kantona, Ambasada Kraljevine Norveške, Franziskaner fur Mittel –  und Osteuropa, Opština Bijeljina, Op?ina Stari Grad, Opština Isto?na Ilidža, Op?ina Centar, Sparkasse Bank.

 


 

 
Vanja Markovi? volonterka godine u Republici Srpskoj ! PDF Ispis E-mail
Omladinski rad - Volonteri Bijeljina

PRONI volonterka Vanja Markovi? danas je dobila medalju Ministarstva porodice, omladine i sporta Republike Srpske za najboljeg volontera u Republici Srpskoj u 2010. Vanjin angažaman u PRONI Centru je zapo?eo prije nekoliko godina kada je radila radionice sa vršnjacima, preko zajedni?kih akcija sa kolegama volonterima i volonterkama do organizacije XIV susreta mladih Republike Srpske.

Vanja je bila upravnik kampa, u?estvovala je u organizaciji 2 KM (2. konferencije mladih BiH), pomagala u radu PRONI kancelarije u Bijeljini tokom godišnjih odmora, radila radionice za nove volontere i mnogo drugih stvari, što su zaposleni u PRONI-u i ostali volonteri primijetili i naveli kao preporuke za nju. Pored svega ovoga Vanja je veoma aktivna i na Pedagoškom fakultetu u Bijeljini gdje studira, kao student 4. godine, za Profesora razredne nastave.

Prošlogodišnji volonter godine u Republici Srpskoj je Mladen Miji? iz Bijeljine, tako?e PRONI-ev volonter, koga je PRONI nominovao za tu nagradu.

 
Izabrana volonterka godine u PRONI-u u Bijeljini PDF Ispis E-mail
Omladinski rad - Volonteri Bijeljina

Danas (25.11.2010. godine) u PRONI kancleariji u Bijeljini je završen interni izbor za volontera godine u PRONI Bijeljina, za volontera godine u Republici Srpskoj za 2010. godinu.

Ove godine volonteri u Bijeljini i zaposleni u PRONI-u su došli na ideju da pokrenu interni izbor za volontera godine u Bijeljini koga ?e organizacija predložiti za volontera godine u Republici Srpskoj. Za ovaj izbor, od 15 aktivnih volontera, predloženo je 4 volontera, a to su

  1. Mladen Miji?
  2. Anja Rajak
  3. Angelina Ili?
  4. Vanja Markovi?.

Najve?i broj glasova je osvojila volonterka Vanja Markovi?, 10 glasova, tako da ?e ona biti predložena za volontera godine u RS-u ispred PRONI organizacije. Vanja je ove glasove zaslužila svojim aktivnim u?eš?em u radu organizacije, tokom organizovanja i rada na 14. susretima mladih RS-a u Biejljini, Vanja je bila upravnik kampa, u?estvovala je u organizaciji 2 KM (2. konferencije mladih BiH), pomagala u radu PRONI kancelarije u Bijeljini tokom godišnjih odmora, radila radionice za nove volontere i mnogo drugih stvari, što su zaposleni u PRONI-u i ostali volonteri primijetili i naveli kao preporuke za nju. Pored svega ovoga Vanja je veoma aktivna i na Pedagoškom fakultetu u Bijeljini gdje studira, kao student 4. godine, za Profesora razredne nastave.

Prošlogodišnji volonter godine u Republici Srpskoj je Mladen Miji? iz Bijeljine, tako?e PRONI-ev volonter, koga je PRONI nominovao za tu nagradu. Istu sre?u, svi zaposleni u PRONI-u, žele ove godine i Vanji i ?estitaju joj na nominaciji, jer Vanja je to svojim radom i zalaganjem i zaslužila.

 

 
PRONI volonteri iz Bijeljine ravnopravni partneri u organizovanju Druge Konferencije Mladih BiH!!! PDF Ispis E-mail
Omladinski rad - Volonteri Bijeljina

PRONI volonteri iz Bijeljine, postali su ravnopravni partneri organizaciji Benevolentia – Tim za razvoj liderstva mladih u organizovanju Druge Konferencije Mladih Bosne i Hercegovine u Banjoj Luci. Prošle godine su bili u?esnici Prve konferencije mladih BiH i njihov projekat je osvojio prvo mjesto. Uskoro ?e potpisati memorandum o partnerstvu.

Obaveze PRONI-a su:

1.    Promovisanje ideje i vizije Druge Konferencije Mladih Bosne i Hercegovine u svom regionu.
2.    Zastupanje interesa Druge Konferencije Mladih Bosne i Hercegovina u zajedni?kim i partnerskim aktivnostima.
3.    Pregovaranje u ime Tima za razvoj liderstva mladih sa lokalnim vlastima i potencijalnim donatorima i ostalim privrednim subjektima.
4.    Upostavljanje saradnje sa medijima kako bi se pokrio planirani medijski prostor projekta.
5.    Pružanje logisti?ke, pravne i administrativne podrške pri realizaciji projekta.
6.    Doprinos u vidu ljudskih resursa u pripremi i tokom projekta.

 
Sastanak omladinskih organizacija u Bijeljini! PDF Ispis E-mail
Omladinski rad - Volonteri Bijeljina

U srijedu, 07.04.2010. godine u Bijeljini je organizovan redovan sastanak omladinskih organizacija koje djeluju u ovom gradu. Doma?in ovog sastanaka je bila SOZ ( Svetosavska omladinska zajednica) organizacija, a kao gost bio je Boro ?oki?, Šef službe za omladinu, sport i fizi?ku kulturu.

Na sastanku su prisustvovali predstavnici SOZ-a, PRONI-a, Omladinskog centra, UBUNT-a, Foruma mladih i Sedmerca.

Za sastanak je predložen i ispoštovan slede?i dnevni red:

  1. Upoznavanje sa javnim pozivom Opštine Bijeljina
  2. Dogovor o planu i programu rada organizacija
  3. Razno
 


Stranica 2 od 3