PRONI Kampanje LITERARNO TAKMI?ENJE "MORE RIJE?I"
LITERARNO TAKMI?ENJE "MORE RIJE?I" PDF Ispis E-mail
Novosti - Kampanje

UKLJU?ITE SE SADA U

LITERARNO TAKMI?ENJE "MORE RIJE?I"

Evropski Institut za Mediteran (IEMed) i Anna Lindh Fondacija (ALF) imaju zadovoljstvo da objave lansiranje Tre?eg Izdanja "More Rije?i" Literarnog Takmi?enja.

Ohrabrujemo produkciju kratkih pri?a koje govore o razli?itim realnostima Euro-Mediteranske regije sa ta?ke gledišta mladih ljudi koji žive tu, kroz organizaciju Euro-Med Takmi?enja za kratke pri?e.. 

Ove godine, tema je pravda, jednakost i inkluzija u Mediteran i u Evropu u skladu sa objektivima Evropske Godine za Borbu protiv Siromaštva i Socijalne Ekskluzije.

Aplikanti moraju biti stari ispod 30 godina i moraju biti stanovnici jedne od ?etrdeset i tri zemlje Unije za Mediteran, i moraju pisati na jednom od jezika zemalja Unije za Mediteran.

Kratke pri?e trebale bi biti dostavljene e-mail-om prije pono?i (Špansko Lokalno Vrijeme) 15.09.2010.

Za više informacija molili bismo vas da posjetite website natjecanja. Ako imate pitanja, pišite na: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuÄŤili JavaScript

Priklju?ite se Sada i Postanite Slijede?i Pobjednik "More Rije?i" Takmi?enja.

Hvala Vam za Vaše uklju?enje.

S poštovanjem,

Evropski Institut za Mediteran

Anna Lindh Fondacija