PRONI PRONI priče
PRONI priče
Damir Pervanović - drugar, aktivista za ljudska prava i filmofil PDF Ispis E-mail
Novosti - PRONI priče

 

Zašto si se odlučio da volontiraš u PRONI-u?

U Proni sam došao jer sam shvatio da mi oni mogu pomoći da se formiram kao zrela ličnost i da na naučim mnoge stvare, kao što su rad sa omladinom, saradnija sa međunarodnim volonterima itd.

U kakvim aktivnostima si do sada učestvovao?

Moj prvi projekat je bio film koji je snimljen sa 1,5 KM. „Tamna strana djetinstva“ je učestvovao na OFF Festivalu o Ljudskim Pravima u Bihaću, gdje je osvojio drugo mjesto. Nakon tog uspjeha aktivno sam počeo saradnju sa Pronijem. Vodio sam radionicu filma sa amaterskim glumcima i sa četiri profesionalna glumca. Učestvovao sam u kreiranju omladinskog festivala FORA, te sam učestvovao na raznim seminarima i aktivnostima. Sada ću u saradnji sa kolegom volonterom Benjem aplicirati za SHL projekat čij cilj će biti suzbijanje nasilja u školama.

Šta ti se najviše sviđa u volontiranju u PRONI-u ?

Sviđa mi se taj prostor koji mi daju za rad, jer to puno pomaže u realiziranju mojih ideja i projekata. Oni mi pomognu sa sugestijama, ali na meni ostaje da odlučim šta i kako ću raditi. Imamo slična mišlenja tako da u Proni-u u potpunosti dolazim do izražaja.

Da li je volontiranje pomoglo tvom ličnom razvoju?

Volontiranje ja jako pomoglo mom ličnom razvoju, na način da sam razvio i usavršio komunikacijske, liderske, organizacione i druge kvalitete i viještine.

Da li misliš da je tvoje učešće imalo uticaja na lokalnu zajednicu? Na koji način?

Kroz rad sam uspio određenom broju mladih ukazati na vrijednost volonterskog rada. U početku sam radio na projektima koji su od mene napravili zrelu osobu. Tek sada smatram da sam kompatibilan za projekte koji će biti od večeg značaja za lokalnu zajednicu.

Da li bi nešto promijenio u vezi tvog volontiranja?

Ne bih promjenio ništa, jer smatram da svaku aktivnost koju radim dajem svoj maksimum.

Kako vidiš sebe kao volontera u budućnosti?

U budučnosti vidim sebe kao radnika na projektu u Proni – Centru za omladinski razvoj, koji će pored rada i dalje posvećivati pažniu svojim filmskim aktivnostima i radionicama vezanim za filmsku umjetnost.

Razgovor obavila: volonterka Dagna Lewnadowska

 
Mejdi Sulejmani - student, muzičar, prijatelj i volonter PDF Ispis E-mail
Novosti - PRONI priče

 

Zašto si se odlučio da volontiraš u PRONI-u?

Odlučilo sam se da volontiram u Proni-u zbog toga što sam htio da upoznam nove i zanimljive ljude, da putujem te da doprinesem zajednici u kojoj živim. Proni je savršeno mjesto gdje kreativnost mladih može doći do izražaja.

U kakvim aktivnostima si do sada učestvovao?

Učestvovao sam u mnogim aktivnostima kao što su: organizovanje FORA Festivala, kao i učestvovanje na istom, projekat ProACTive Youth (Stop nasilju nad djevojkama i ženama), radio sam mnogo uličnih akcija sa ostatkom ekipe iz Proni-a, urednik sam i voditelj omladinske radioemisje Youth Zone, te sam uključen u većinu stvari koje Proni radi.

Da li si inicirao neke projekte ili podjelio svoje ideje sa grupom?

Začetnik sam ideje ProACTive Youth (Stop nasilju nad djevojkama i ženama), od početka učestvujem u kreiranju i vođenju radioemisije Youth Zone. Rado dijelim svoje ideje sa grupom .

Šta ti se najviše sviđa u volontiranju u PRONIu ?

Najviše mi se sviđa to što se jako cijeni kreativnost mladih, te Proni uveliko doprinosi razvoju mladih. Također, sviđaju mi se volonteri sa kojim trenutno radim, pozitivna energija je svuda oko nas.

Da li je volontiranje pomoglo tvom ličnom razvoju?

Naravno da jeste. Naučio sam mnogo toga. Između ostalog shvatio da je svako kreativan na svoj način, te da se ljudi trebaju cijeniti i poštovati bez obzira na vjersko, seksualno ili drugo opredjeljenje.

Da li misliš da je tvoje učešće imalo uticaja na lokalnu zajednicu? Na koji način?

Uveliko je imalo uticaja na lokalnu zajednicu. Već dugo vremena vodim Omladinski Klub u Brezovom Polju, aktivno učestvujem u Proni-u, te sam svojim angažmanom ne samo privukao mnoge volontere u Proni, nego sam probudio svijest nekolicine mladih te ih potakao na razmišljanje.

Da li bi nešto promijenio u vezi tvog volontiranja?

Naravno da ne. Jako sam zadovoljan kako stvare sada funkcionišu.

Kako vidiš sebe kao volontera u budućnosti?

Vjerovatno ću ostati još mnogo godina aktivan član Proni-a, trudiću se da navedem još mladih i perspektivnih ljudi da se uključe u ovu organizaciju, te da svojim radom unaprijede zajednicu u kojoj žive.

intervju radila: volonterka Dagna Lewandowska

 


Stranica 1 od 2