PRONI PRONI priče Damir Pervanović - drugar, aktivista za ljudska prava i filmofil
Damir Pervanović - drugar, aktivista za ljudska prava i filmofil PDF Ispis E-mail
Novosti - PRONI priče

 

Zašto si se odlučio da volontiraš u PRONI-u?

U Proni sam došao jer sam shvatio da mi oni mogu pomoći da se formiram kao zrela ličnost i da na naučim mnoge stvare, kao što su rad sa omladinom, saradnija sa međunarodnim volonterima itd.

U kakvim aktivnostima si do sada učestvovao?

Moj prvi projekat je bio film koji je snimljen sa 1,5 KM. „Tamna strana djetinstva“ je učestvovao na OFF Festivalu o Ljudskim Pravima u Bihaću, gdje je osvojio drugo mjesto. Nakon tog uspjeha aktivno sam počeo saradnju sa Pronijem. Vodio sam radionicu filma sa amaterskim glumcima i sa četiri profesionalna glumca. Učestvovao sam u kreiranju omladinskog festivala FORA, te sam učestvovao na raznim seminarima i aktivnostima. Sada ću u saradnji sa kolegom volonterom Benjem aplicirati za SHL projekat čij cilj će biti suzbijanje nasilja u školama.

Šta ti se najviše sviđa u volontiranju u PRONI-u ?

Sviđa mi se taj prostor koji mi daju za rad, jer to puno pomaže u realiziranju mojih ideja i projekata. Oni mi pomognu sa sugestijama, ali na meni ostaje da odlučim šta i kako ću raditi. Imamo slična mišlenja tako da u Proni-u u potpunosti dolazim do izražaja.

Da li je volontiranje pomoglo tvom ličnom razvoju?

Volontiranje ja jako pomoglo mom ličnom razvoju, na način da sam razvio i usavršio komunikacijske, liderske, organizacione i druge kvalitete i viještine.

Da li misliš da je tvoje učešće imalo uticaja na lokalnu zajednicu? Na koji način?

Kroz rad sam uspio određenom broju mladih ukazati na vrijednost volonterskog rada. U početku sam radio na projektima koji su od mene napravili zrelu osobu. Tek sada smatram da sam kompatibilan za projekte koji će biti od večeg značaja za lokalnu zajednicu.

Da li bi nešto promijenio u vezi tvog volontiranja?

Ne bih promjenio ništa, jer smatram da svaku aktivnost koju radim dajem svoj maksimum.

Kako vidiš sebe kao volontera u budućnosti?

U budučnosti vidim sebe kao radnika na projektu u Proni – Centru za omladinski razvoj, koji će pored rada i dalje posvećivati pažniu svojim filmskim aktivnostima i radionicama vezanim za filmsku umjetnost.

Razgovor obavila: volonterka Dagna Lewnadowska