PRONI Kampanje Kampanja "GORE VLADA" uspješno realizovana
PDF Ispis E-mail
Novosti - Kampanje

Ju?e 28. januara 2009 u Br?ko Distriktu je sprovedena kampanja «GORE VLADA» u organizaciji PRONI Centra za omladinski razvoj Br?ko Distrikta. Kampanja je imala za cilj ohrabriti i inicirati formiranje Vlade Br?ko Distrikta, što se još uvijek nije desilo iako su izbori završeni prije 4 mjeseca.
Kampanja «GORE VLADA» je obuhvatila dva doga?aja: akciju distribucije letaka gra?anima Br?ko Distrikta sa ciljem upoznavanja gra?ana o ciljevima kampanje i PRESS konferenciju u Omladinskom centru Br?ko Distrikta.
                                                       
Distribucija letaka se sprovela u užem centru grada na pješa?koj zoni od 11 do 12 sati uz pomo? volontera projekta «Mreža klubova», koji su vrijedno dijelili letke gra?anima.
PRESS konferenciji su prisustvovali predstavnici HIT televizije, RTRS - a, Srpske novinske agencije «SRNA» i Br?anskih novina. Akciju distribucije letaka su propratili novinari RTRS - a i Radio Br?kog.
                                            
Nadamo se da ?e ova kampanja doprinijeti podizanju svijesti o neophodnosti formiranja Vlade Br?ko Distrikta kako bi organizacije i institucije mogle nastaviti sa svojim aktivnostima i efikasno obavljati svoj posao za dobrobit zajednice. Trenutno to nije mogu?e radi višemjese?nog neformiranja Vlade.
PRONI Centar za omladinski razvoj najavljuje i nastavak kampanje ukoliko se uskoro ne formira Vlada Br?kog Distrikta, iako se nadamo da to ne?e biti potrebno.


PRONI se zahvaljuje svima koji su doprinijeli osviještavanju o kampanji «GORE VLADA».