PRONI Konferencije
Konferencije
DRUGA KONFERENCIJA MLADIH!!! PDF Ispis E-mail
Novosti - Konferencije

Druga Konferencija Bosne i Hercegovine ?e se održati 26-30. jula 2010. godine u Banjoj Luci.

U?esnicima ?e biti obezbe?eni smeštaj, hrana i osveženje za vreme trajanja Konferencije, kao i lokalni prevoz na radionice i ostala dešavanja.

ROK ZA SLANJE APLIKACIJA JE 9. JUL 2010. GODINE

Prijaviti se možete na dva na?ina:

1. ON-LINE APLIKACIJA NA:

http://www.kmbih.info/

2. STANDARDNA APLIKACIJA
Download-ujte i popunite aplikaciju te je pošaljite na:
a. Druga konferencija mladih Bosne i Hercegovine
Srpskih pilota 64
78 000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina

b. faksom na +387 51 321 501

 
PDF Ispis E-mail
Novosti - Konferencije

 “Uloga programa Mladi u akciji unutar

procesa EU integracija Bosne i Hercegovine”

?etvrtak, 8. juni, Sarajevo

Evropska unija Delegacija u Bosni i Hercegovini

Skenderija 3a, Sarajevo

Organizatori

Komisija za koordinaciju pitanja mladih u Bosni i Hercegovini,

EU Delegacija u Bosni i Hercegovini

i SALTO – Resursni centar Jugoisto?ne Evrope

Ciljevi:

·        Podizanje informiranosti o programu "Mladi u akciji" kod potencijanih korisnika, nadležnih institucija i medija u BiH

·        Prezentacija i razgovor o mogu?em uticaju programa "Mladi u akciji" u okviru perspektive integracije BiH u EU

·        Prezentacija i razgovor o tome kako je program upotrebljen u BiH do sada, pore?enje sa drugim državama Jugoisto?ne Evrope i na?inu na koji je program pomogao kod zna?ajnih pitanja (kao što su zaposlenost mladih/poduzetništvo, pokretljivost, u?eš?e itd.)

·        Prikaz primjera dobre prakse u projektima (razmjene mladih, obuke, Evropske volonterske službe /EVS/) realiziranih u BiH

·        Ohrabriti budu?u podršku Programu od strane nadležnih institucija i nevladinih organizacija

U?eš?e ?e biti obezbje?eno samo za registrovane u?esnike a u sk?adu sa kapacitetima. Registraciju možete obaviti putem e-mejla na adrese: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuÄŤili JavaScript i/ili Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuÄŤili JavaScript ili telefonom na brojeve 033/655339 (Admir Ceho, sekretar komisije) ili EU Delegacije 033/254764 (Edita Kabasaj Redzepagic) najkasnije do 3 juna 2010.

 


Stranica 2 od 3