PRONI Konferencije PRONI na me?unarodnom simpoziju
PRONI na me?unarodnom simpoziju PDF Ispis E-mail
Novosti - Konferencije

 

Od 7. - 9. marta 2013. godine predstavnica PRONI-a, Tatjana Risti?, je prisustvovala Me?unarodnom simpozijumu u Grada?cu pod nazivom "ŽELIM ZNATI SVOJE PRAVO, DA BIH GA MOGLA I TRAŽITI" u organizaciji Saveza udruženja "Mreža žena Veliko srce" Grada?ac. Simpozijum je organizovan u okviru projekta koji se bavi glavnim pravnim okvirima koji su u vezi sa rodnom jednakoš?u i osnaživanjem uloge žene u društvu, položajem žene u društvu i porodici, te ekonomskom ja?anju žene. Simpozijumu su prisustvovale i predstavnice udruženja žena iz Njema?ke.

 

Glavne teme ovog simpozijuma su se bavile Porodi?nim zakonom u BiH i primjeni istog, obavezama organa vlasti prema zakonu Ravnopravnosti spolova u BiH, rezultatima provedenog istraživanja o socio-ekonomskom statusu žene na selu i mogu?nostima ekonomskog osnaženja kroz diversifikaciju proizvoda i usluga, o ženama na tržištu rada i ekonomskoj neovisnosti žena kao preduslova sigurnog kvalitetnijeg života, kao i o traumama i vizijama Teologije u BiH. Gosti i predava?i ovog skupa su bili predstavnici NVO "Mreža žena Veliko srce", Udruženje žena sudija, predstavnica Gender centra, NVO Vesta Tuzla, Udruženje nezaposlenih TK SAD JE DOSTA i dr.