PRONI Konferencije Prevencija maloljetničke delikvencije
Prevencija maloljetničke delikvencije PDF Ispis E-mail
Novosti - Konferencije

 

U Doboju je 13. i 14. marta 2013. godine održana završna konferencija pod nazivom "Jačanje uloge lokalne samouprave u prevenciji maloljetničkog prestupništva i primjene alternativnih mjera u BiH"kao dio projekta "Zaštita djece izložene riziku i djece u kontaktu sa pravosudnim sistemom u BiH"čiji su nosioci i organizatori NVO "Zdravo da ste" i "Biro za ljudska prava Tuzla". Na ovoj konferenciji su učestvovali članovi radnih grupa iz sedam gradova BiH i to: Trebinja, Bijeljine, Zenice, Prijedora, Tuzle, Banjaluke i Brčkog. Učesnici su na konferenciji prezentovali rezultate rada na implementaciji Akcionog plana prevencije maloljetničkog prestupništva i primjene alternativnih mjera, kao i primjere dobre prakse tokom dvije i po godine rada iz svakog grada. Konferenciji je prisustvovao i predstavnik UNICEFA, uz čiju podršku je ovaj projekat i realizovan.
Pored prezentacija rezultata rada učesnici su, zajedničkim radom na konferenciji, definisali dalje pravce djelovanja i metode za otklanjanje poteškoća uočenih na terenu tokom rada  u proteklom periodu, kao preporuku za dalju implementaciju i širenje projekta.
Članovi Koordinacionog odbora Vlade Brčko distrikta BiH su:

1. Belmir Agić / Adnan Azapagić / Nenad Kojić, Vlada Brčko distrikta

2. Ilija Stojanović, Odsjek za evropske integracije Vlada Brčko distrikta

3. Kenad Bajrić, Policija Brčko distrikta

4. Nebojša Savić, Osnovni sud Brčko distrikta

5. Senka Petković, Pododjeljenje za socijalnu zaštitu Brčko distrikta

6. Jasna Kovačević, Pododjeljenje za socijalnu zaštitu Brčko distrikta

7. Meva Bajraktarević, Odjeljenje za obrazovanje Brčko distrikta

8. Tatjana Ristić, PRONI Centar za omladinski razvoj Brčko distrikta BiH,

9. Damir Radenković, Omladinski centar „Vermont“ Brčko distrikt.